Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

9 months ago2921 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

9 months ago2691 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

9 months ago2781 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

9 months ago2581 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

9 months ago2621 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

9 months ago2691 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

9 months ago2571 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

9 months ago2471 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

9 months ago2511 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

9 months ago2711 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

9 months ago2631 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

9 months ago2832 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

9 months ago2511 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

9 months ago2601 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

9 months ago2601 0