Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

3 weeks ago411 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

3 weeks ago301 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

3 weeks ago281 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

3 weeks ago231 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

3 weeks ago251 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

3 weeks ago241 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

3 weeks ago201 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

3 weeks ago201 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

3 weeks ago221 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

3 weeks ago211 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

3 weeks ago241 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

3 weeks ago251 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

3 weeks ago271 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

3 weeks ago261 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

3 weeks ago241 0