Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

11 months ago3651 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

11 months ago3411 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

11 months ago3501 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

11 months ago3251 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

11 months ago3381 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

11 months ago3381 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

11 months ago3311 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

11 months ago3141 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

11 months ago3191 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

11 months ago3551 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

11 months ago3471 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

11 months ago3602 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

11 months ago3191 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

11 months ago3411 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

11 months ago3271 0