Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

3 months ago1021 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

3 months ago891 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

3 months ago881 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

3 months ago821 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

3 months ago751 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

3 months ago911 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

3 months ago781 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

3 months ago691 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

3 months ago751 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

3 months ago661 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

3 months ago861 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

3 months ago991 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

3 months ago811 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

3 months ago891 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

3 months ago891 0