Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

5 months ago1891 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

5 months ago1671 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

5 months ago1701 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

5 months ago1711 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

5 months ago1601 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

5 months ago1741 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

5 months ago1591 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

5 months ago1411 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

5 months ago1551 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

5 months ago1531 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

5 months ago1601 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

5 months ago1681 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

5 months ago1441 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

5 months ago1601 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

5 months ago1571 0