Bangkok Christian College

Recent Videos

art36

I036 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพแมว โดยใช้สีน้ำ

1 year ago6031 0
art35

I035 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ” ใบหน้าการ์ตูน ” ปากกาหมึกดำ

1 year ago5731 0
art34

I034 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพหัวกระโหลก ด้วยดินสอ

1 year ago6481 0
art33

I033 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ 2 สี Acrylic บนกระดาษ

1 year ago5441 0
art32

I032 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์ทะเล

1 year ago5511 0
art31

I031 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพทิวทัศน์

1 year ago5641 0
art30

I030 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : The Wolfman

1 year ago5471 0
art29

I029 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : เส้น

1 year ago5281 0
art28

I028 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดเส้น Hulk

1 year ago5302 0
art27

I027 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดการ์ตูน โดยใช้ปากกาดำ

1 year ago5711 0
art26

I026 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : หอธรรม BCC

1 year ago5631 0
art25

I025 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ครุฑ ยุด นาค

1 year ago6292 0
art24

I024 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาดภาพ Tyrannosaurus rex

1 year ago5401 0
art23

I023 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : ภาพวาดประกอบมนต์รักลูกทุ่ง

1 year ago5561 0
art22

I022 สื่อเสริมการสอนศิลปะ : วาพภาพศึกษาโครงสร้างแมลงสาบ

1 year ago5381 0